កម្មវិធី Liberty Carz App នឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ

Driving Dreams

អំពី​ពួក​យើង

Liberty Carz គឺជាទីផ្សាររថយន្តឌីជីថលដែលដំណើរការដោយ Liberty Technology ។ ជាមួយនឹង Liberty Carz អតិថិជនអាចស្វែងរករថយន្តដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ហើយពាណិជ្ជករអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជនគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការ។

App Liberty Carz

មិនថាសម្រាប់អ្នកទិញ ឬអ្នកលក់នោះទេ Liberty Carz បានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការសម្រេចនូវក្ដីរំពឹងទុករបស់ទីផ្សារទាំងអស់ និងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ការទិញ-លក់យានយន្ត។ 

មានInterface ដ៏

ទាក់ទាញ៏

មុខងារស្វែងរក និងណែនាំដែល

ដំណើរការដោយ AI

ការជូនដំណឹងដែលអាច

តាមដានភ្លាមៗ

ការទិញតាមអនឡាញដោយ

ងាយស្រួល

មានជំនួយពីអ្នកជំនាញ

24/7

ការធានាំ

ការលាងសម្អាតយានយន្ត

ការលក់​ និងទិញ

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

អត្ថប្រយោជន៍របស់អតិថិជន: 

 • អាចមើលឡានបានគ្រប់ជ្រុង ៣៦០ដឺក្រេ
 • ព្រមទាំងមានជម្រើសបើកបរសាកល្បង
 • មុខងារស្វែងរកនិងណែនាំដែលដំណើរការដោយ AI 
 • ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញ
 • ប្រាក់កម្ចីមានភាពប្រកួតប្រជែង
 • ទទួលបានការត្រួតពិនិត្យគុណភាពបែបឯករាជ្យ
 • ទទួលបានការធានារ៉ាប់រង ការធានា និងកញ្ចប់ថែទាំសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន

អត្ថប្រយោជន៍របស់ពាណិជ្ជករលក់រថយន្ត

 • ទីផ្សារលក់រថយន្តធំជាងគេនៅកម្ពុជា
 • សេវាកម្មគ្របដណ្តប់ទូទាំងប្រទេស
 • ជំនួយការលក់ 24/7
 • ជម្រើសនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្មវិធី
 • សេវាកម្មថតរូបដោយជំនាញ
 • មានផ្ទាំងDashboardសម្រាប់ពាណិជ្ជករ
 • គ្មានហានិភ័យលើការរៀបចំប្រាក់កម្ចី
 • គ្មានការទាមទារប្រាក់មុន

ទាញយកកម្មវិធីLiberty  ដោយឥតគិតថ្លៃ

ត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមការអភិវឌ្ឍន៍នេះ!